[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 6.1

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam Tác giả: Kim Huyên Edit: bé Sabj Beta: Hana Chương 6.1 {hana: *bon chen tí* bắt đầu từ chương 6 chúng ta sẽ được gặp gỡ với Sabj – editor hana mới câu được, đáng lẽ em sẽ ra mắt bằng một bộ riêng nhưng vì lý do … Tiếp tục đọc

[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 4.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam Tác giả: Kim Huyên Edit: hana Chương 4.2 {hana: tuần này ta bận quá với lại tâm trạng không tốt nên không đăng được mấy truyện ta làm một mình, từ tuần sau ta lại chăm chỉ trở lại nhé, hun cả nhà nè, cảnh báo chương này … Tiếp tục đọc