Võng du – Chương 31
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Võng du – Chương 31

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Edit: Hana Chương 31: Thế Giới Rất Nhỏ Hana: Còn chương này nữa là thoát đợt này, sao mà ta lười quá cơ, lười lắm lắm ấy… Hum trước có người ví dụ có blog bị người iu đá cũng pri…. may quá hêm phải … Tiếp tục đọc

[VDTSGTC] Chương 8
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[VDTSGTC] Chương 8

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Edit: Hana {Hana: từ chương này truyện này cứ cách 1 ngày post một chương nhé! Đáng nhẽ post từ hôm qua nhưng tại hum qua ta có việc bận nên hôm nay mới post được à. Một lần nữa mừng Sun tình yêu đã … Tiếp tục đọc