Thông Báo ♥
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông Báo ♥

Thông báo! Đột nhiên có chiện xảy ra… vì thế bạn lại chuẩn bị mất hút một thời gian… chương nào có bạn sẽ post… còn hêm thì hê hê…. Mong mọi người lại cố đợi vậy nhỉ hí hí….. kế hoạch hoàn truyện của ta càng lúc càng khó khăn á hu hu….. Hết … Tiếp tục đọc