7 - Truyện tự sáng tác / Thiên Niên Ước - Hana

[TNƯ] Chương 1

Thiên Niên Ước – Ngàn Năm Hẹn Ước. Tác giở: chính là hana mèo lười và còn nhiều thiếu sót.. Hana: hum nay là chương 1 nhỉ, ta nghĩ nếu cứ theo sự lười biếng của ta thì có khi cả tuần không viết nổi chương nào mất. nhiều khi đang đi trên đường tự … Tiếp tục đọc