7 - Truyện tự sáng tác / Thiên Niên Ước - Hana

[TNƯ] Chương 3

Thiên Niên Ước – Ngàn Năm Hẹn Ước. Tác giở: chính là hana mèo lười và còn nhiều thiếu sót.. Hana: phù cuối cùng cũng viết được đến chương 3, đoạn này khá là khó khăn khi hana không biết làm cách nào để chuyển cảnh từ hiện đại sang cổ đại, cũng vẫn còn … Tiếp tục đọc