4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Ta khóc – ing

sory sún tình iu vì chưa đăng võng du.hwa ta bùn ngủ + mệt quá vẫn chưa làm hết 1page cuối hnay ngủ dậy lại mất điện….oa oa sory mèo đầu heo vì ta vẫn còn 1page sói chưa làm vì hwa mệt + bùn ngủ khủng khiếp, sáng ngủ dậy thì bị mất điện. … Tiếp tục đọc