Thông báo cho bộ “Cuồng ma sủng nữ”
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông báo cho bộ “Cuồng ma sủng nữ”

 !!!__ _ Dù buồn nhưng ta vẫn phải thông báo, cái thông báo này ta đã cố hoãn từ hơn một tuần trước, nhưng có lẽ giờ ta không hoãn được nữa. Ta vẫn cố đợi một câu nói nhưng hình như không có kết quả, sự chờ đợi của ta cuối cùng vẫn là … Tiếp tục đọc