Đừng khiến tôi nản lòng và mệt mỏi hơn nữa! %(>”<)%
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Đừng khiến tôi nản lòng và mệt mỏi hơn nữa! %(>”<)%

đang ngồi chém gió hay lại được con gấu béo Panda (đc nhắc tên lần nữa, sướng nhé) báo tin bé tính phúc lại bỏ nhà đi hoang. Lần này chia thành hẳn 3phần lun (tr nhà mình có phần 2, 3 bao giờ ta? Kỳ ghê cơ) Như đã nói cách đây ít lâu. … Tiếp tục đọc