Võng Du – Chương 28
[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

Võng Du – Chương 28

Tác phẩm: 透明遇到小正太  Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹 Chương 28: Nụ hôn của Tề Dạ Edit: Hana “Khả năng có nhiều người, từ nam sinh đến những học muội nhỏ tuổi còn chưa biết đến sự tồn tại của nụ hôn Tê Dạ, tôi đây giúp mọi người hiểu rõ một chút…” Người … Tiếp tục đọc