Sói – Chương 31
[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 31

[Quà sinh nhật Hana tặng Sún iu] [Không tem đấy nhá *trợn mắt đe doạ] Sói cưỡi ngựa tre tới Trừu Phong Mạc Hề Edit: Hana Chương 31 Hana: Ôi cuối cùng cũng đã đến đầu ba đít chơi vơi… bao giờ mới được đến đầu bốn đây… chờ mong ing… Tiếp tục đọc